ONKOLOJİDE YENİ GELİŞMELER.

Görüntüleme ve tarama yöntemlerinin gelişmesi ve tedavideki yenilikler ile meme kanserine bağlı hayatını kaybeden hasta sayısında azalma oldu.

Amerika’ da yapılan bir çalışmada; 1989 yılındaki ve 2018 deki meme kanserinden hayatını kaybeden hasta sayısı karşılaştırıldığında, 2018 yılında % 45’ den fazla azalma olduğu görülmüş.

Bu sonuç erken teşhise mi bağlı yoksa tedavideki gelişmelere mi? Bu sorunun cevabı; her ikisinin de önemli rolü var.

Çalışmaya göre tanı ve tedavideki gelişmeler neticesinde sadece Amerika’ da, son 30 yılda 500 bin kadar hastanın hayatı kurtulmuş.

Burada çıkaracağımız sonuç; onkoloji hastalarımızın bilimin kendilerine uzattığı yardım elini sıkı sıkı tutmaları olsa gerek.

Sigara vücudun kolon kanserine olan yanıtını ve kolon kanserinin biyolojisini etkiliyor mu? Melih Cem Börüban

Dr. Hamada ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sigara içen 700 kadar kolon kanserli hastanın tümör preperatları incelenmiş.

Bu hastalarda vücudun kolon kanserine karşı savunma yaptığını gösteren infiltre edici ( tümörün içerisine girebilen ) T lenfositlerin daha az olduğu görülmüş.

Sonuç olarak şunu söylemişler; kolon kanseri hastası iseniz ve sigara içiyorsanız hemen bırakın.

Ailenizde kolon kanseri varsa yine sigarayı hemen bırakın.

Günde bir bardak şarap meme kanseri riskini arttırıyor!Melih Cem Börüban

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) ve Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) nin yayınladığı rapora göre; günde bir bardak şarap veya bira içmenin (yaklaşık 10 g alkole karşılık geliyor) meme kanseri riskini menopoz öncesi kadınlarda %5, menopozdaki ise kadınlarda ise %9 arttırabiliyor.

12 milyondan fazla kadın ve 260.000’den fazla meme kanseri vakasını içeren kohortta gerçekleştirilmiş 119 çalışmanın gözden geçirildiği analiz sonucuna göre günde bir bardak alkol dahi kanser gelişiminde etkili olabiliyor.

Amerikan kanser derneğinin başka bir açıklamasına göre ise alkol kullanımı özellikle soluk borusu, yemek borusu, karaciğer, meme ve kolon, mide, pankreas kanserlerini arttırıyor. Ancak diğer tüm kanserler içinde bir risk faktörü olarak görülüyor. Alkol kullanımının azaltılması da, bir çözüm olarak görülmüyor çünkü yine aynı derneğin bir çalışmasına göre; yoğun alkol alanlar daha fazla risk altında olsa da günde bir bardak veya daha az alkol alımının dahi kanser ile ilişkisi var.

Alkolün meme kanseri riskini arttırmasının, kanda dolaşan östrojen( kadınlık hormonu ) ile etkileşerek olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak sigara ve alkolün azından bile uzak durmalı.

Hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde bilimin bize uzattığı eli tutmalı.

Selam ve sevgiler,

Prof. Dr. Cem BÖRÜBAN

Özel Yalova Hastanesi

Tıbbi Onkoloji Kliniği