Kanserin Nedenleri

Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemektedir. Kanser hastalığı için iki grup risk faktörü vardır. Kanser için risk faktörleri yaşam şekillerine, yaşa, cinsiyete ve aile öykülerine bağlı olarak değişir. Bir başka risk grubu ise çevresel faktörlerdir.

• Sigara alkol kullanımı,

• Uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneş altında kalma,

• Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,

• Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.)

• Bazı virüsler

• Hava kirliliği

• Radyasyona maruz kalma,

• Kötü beslenme alışkanlığı