Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan Yenilikler

Özel Yalova Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Cem Börüban Akciğer Kanseri tedavisinde uygulan yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan Yenilikler - Prof. Dr. Cem Börüba

2016 yılında akciğer kanserinin tedavisinde çok önemli gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi Pembrolizumab adı verilen ve immün tedavide kullanılan bir ilaç.

Vücudumuzdaki hücrelerin yüzeyinde bulunan PD-L1 denilen bir pro-tein, yine hücrede bulunan PD-1 denilen bağlantı noktasına bağlandığında vucudun savunma sistemi bir süre çalışamaz oluyor.

Normalde bu sistemi vücudumuz hamilelik gibi özel durumlarda kul-lanıyor. Parolayı söyleyince güvenlik güçlerinin harekete geçmemesi gibi. Ancak Tümör hücrelerinde PD-L1 fazlaca çalışıyor ve vucudun immün sistemini (savunma sistemini) kendine karşı çalışamaz hale getiriyor.

Pembroluzimab denilen ilaç tam da bu noktada devreye girip tümörün fazlaca kullandığı PD-L1’i (kaçak parolayı ) engelliyor ve vucudun sa-vunma sistemini tümörün baskısından kurtararak tümöre karşı sa-vaşmasını sağlıyor.

Prof. Dr. Cem Börüba - Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan YeniliklerNivolumab da Pembrolizumab gibi bu gurupta bulunan diğer bir ilaç. (PD-1′ i engelliyor) Atezolizumab ise etki mekanizmasında küçük farklar olsa da (PD-L1’i engelliyor) benzer etki gösteren başka bir seçenek.

Daha önce yassı hücreli akciğer kanserinde yeni bir tedavi şansı yok iken artık PD-L1’i fazlaca kullandığı önceden tespit edilen tümörlerde, Pembrolizumab başarılı bir tedavi şeçeneği olarak karşımıza çıktı.

Akciğer adeno kanserlerinde de aynı şekilde bu tedavi kullanılabiliyor.

Artık vucudun kendi savunma sistemini güçlendirerek tümöre karşı kullandığımızı söyleye biliriz.

Bunun dışında akciğer ednokanserlerinde EGFR, ALK, ROS1, BRAF ge-netik değişiklikleri tespit edildiğinde; bunları hedefleyen akıllı ilaçları (hedefe yönelik tedavileri) kullanabiliyoruz.

Bu tedavilerin klasik tedavilerden farkı hastalıklı hücreyle normal hücreyi daha iyi ayırt edebilmeleri ve vucuda daha az zarar vermele-ri.

Bu tedavilerde ileriye doğru yol aldıkca, belki de kanserin birlikte hayatımızı sürdürebildiğimiz şeker, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar arasına girdiğini görebileceğiz.

Kanser tedavisindeki yeni gelişmeleri, zor anlarınızda bilmin size uzanan yardım elini tanımanız için sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Cem Börüban
Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Son yıllarda kanser tedavisinde önemi gelişmeler olmaktadır. Yeni nesil kanser ilaçları doğrudan tümörü hedeflemekte ve normal dokulara klasik tedavilere oranla daha az zarar vermektedir. Bu gün kullanılan hedefe yönelik tedaviler ve ümminoterapiler bu gurup tedavilerdir.

Hedefe yönelik tedavilerde; normal hücrenin kanser hücresine dönüşümü veya çoğalıp yayılması aşamalarından birisi hedefe alınarak bir noktada kanser süreci durdurulmaya çalışılmaktadır. Hedefe yönelik tedaviler Akciğer, meme, kalın barsak ve birçok organ tümörlerinde kullanılmakta ve hastaların yaşam sürelerine katkı sağlamaktadır.

İmmünoterapilerde ise vücudun immün sistemini güçlendirerek, ona destek olarak vücudun kanseri durdurması ve yenmesi hedeflenmektedir. Birçok kanser türünde kullanılmaya başlanmıştır. Bu konuda çalışmalar sürmektedir.

Artık bir tedavi her hastaya aynı şekilde kullanılmamakta, tedaviler kişilere özel planlanmaktadır. Kişinin genetik yapısı hücrelerindeki mutasyonlar değerlendirildikten sonra en uygun tedaviye karar verilmektedir. Kişiselleştirilmiş, kişiye özel tedavilerle başarı şansı artmaktadır.

Yeni gelişmelerle birlikte belki de gelecekte kanserde diyabet, hipertansiyon, tüberküloz gibi hastanın uzun yıllar birlikte hayatını sürdürebileceği hastalıklar arasına girecektir.

Kanser nedir?

Tedavide sadece kanser hücrelerini hedefleyebilir miyiz? Kendi İmmün sistemimizi kansere karşı kullanabilir miyiz? Kişiye özel tedaviler mümkün mü?

Kanser önemi giderek artan bir sağlık sorunudur. İnsanlar en çok, kalp ve damar hastalıklarına, ikinci olarak da kansere bağlı olarak hayatlarını kaybetmektedirler. Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kansere yakalanmaktadır. 60 yaşın üzerindeki gurupta ise kanser sıklığı çok artmakta 300 kişide 4-5 civarına yükselmektedir. 

Yurdumuzda en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda meme, akciğer, kalın barsak, rektum, rahim ağzı, yumurtalık, mide ve pankreas kanserleri olarak sıralanabilir.

Normal vücut hücreleri gerektiğinde bölünerek çoğalır ve bulunduğu dokuyu yeniler. (cildimiz gibi). Fakat normal hücrelerin bölünme yeteneği sınırlıdır. Kanser hücreleri ise kontrolsüz olarak çoğalır ve vücuda yayılabilir.