Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan Yenilikler

Özel Yalova Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Cem Börüban Akciğer Kanseri tedavisinde uygulan yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan Yenilikler - Prof. Dr. Cem Börüba

2016 yılında akciğer kanserinin tedavisinde çok önemli gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi Pembrolizumab adı verilen ve immün tedavide kullanılan bir ilaç.

Vücudumuzdaki hücrelerin yüzeyinde bulunan PD-L1 denilen bir pro-tein, yine hücrede bulunan PD-1 denilen bağlantı noktasına bağlandığında vucudun savunma sistemi bir süre çalışamaz oluyor.

Normalde bu sistemi vücudumuz hamilelik gibi özel durumlarda kul-lanıyor. Parolayı söyleyince güvenlik güçlerinin harekete geçmemesi gibi. Ancak Tümör hücrelerinde PD-L1 fazlaca çalışıyor ve vucudun immün sistemini (savunma sistemini) kendine karşı çalışamaz hale getiriyor.

Pembroluzimab denilen ilaç tam da bu noktada devreye girip tümörün fazlaca kullandığı PD-L1’i (kaçak parolayı ) engelliyor ve vucudun sa-vunma sistemini tümörün baskısından kurtararak tümöre karşı sa-vaşmasını sağlıyor.

Prof. Dr. Cem Börüba - Akciğer Kanseri Tedavisinde Uygulanan YeniliklerNivolumab da Pembrolizumab gibi bu gurupta bulunan diğer bir ilaç. (PD-1′ i engelliyor) Atezolizumab ise etki mekanizmasında küçük farklar olsa da (PD-L1’i engelliyor) benzer etki gösteren başka bir seçenek.

Daha önce yassı hücreli akciğer kanserinde yeni bir tedavi şansı yok iken artık PD-L1’i fazlaca kullandığı önceden tespit edilen tümörlerde, Pembrolizumab başarılı bir tedavi şeçeneği olarak karşımıza çıktı.

Akciğer adeno kanserlerinde de aynı şekilde bu tedavi kullanılabiliyor.

Artık vucudun kendi savunma sistemini güçlendirerek tümöre karşı kullandığımızı söyleye biliriz.

Bunun dışında akciğer ednokanserlerinde EGFR, ALK, ROS1, BRAF ge-netik değişiklikleri tespit edildiğinde; bunları hedefleyen akıllı ilaçları (hedefe yönelik tedavileri) kullanabiliyoruz.

Bu tedavilerin klasik tedavilerden farkı hastalıklı hücreyle normal hücreyi daha iyi ayırt edebilmeleri ve vucuda daha az zarar vermele-ri.

Bu tedavilerde ileriye doğru yol aldıkca, belki de kanserin birlikte hayatımızı sürdürebildiğimiz şeker, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklar arasına girdiğini görebileceğiz.

Kanser tedavisindeki yeni gelişmeleri, zor anlarınızda bilmin size uzanan yardım elini tanımanız için sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Cem Börüban
Tıbbi Onkoloji Uzmanı